در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 30 فروردین 1397

نرخ اجاره بهای خوابگاه 97-96

پیرو بخشنامه صندوق رفاه به شماره 130/4511 مورخ 96/4/3 نرخ اجاره بهای خوابگاه دانشجویی ملکی بدون افزایش نسبت به سال 96-95 درسال تحصیلی 97-96 اعمال خواهد شد جدول مبنای محاسبه نقدی و غیرنقدی اجاره بها پیوست می گردد.

نظرات کاربران